Το International Baccalaureate (IB) Diploma Programme (DP) ιδρύθηκε το 1968 και στόχος του είναι να προετοιμάσει κατάλληλα τους μαθητές ηλικίας 16 έως 18 ετών, προκειμένου να επιτύχουν την εισαγωγή τους σε ένα από τα καλυτέρα Πανεπιστήμια του Εξωτερικού Το πρόγραμμα...