Στον “ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΝΟΥ” τα παιδιά μαθαίνουν να αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά ως ένα πολύ ισχυρό μέσο που θα βοηθήσει να επιτύχουν τους στόχους τους και να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους και όχι ως ένα ανυπέρβλητο εμπόδιο που προκαλεί άγχος, κούραση και φόβο.

Τμήματα

Γκρουπ 1-3 ατόμων

Διδάσκουμε πάντα σε ολιγομελή τμήματα, τα οποία μας επιτρέπουν να εστιάσουμε στις δεξιότητες και τις αδυναμίες του κάθε μαθητή ξεχωριστά.

Ιδιαίτερα

Παρέχουμε τη δυνατότητα για ιδιαίτερα μαθήματα με εξατομικευμένη προσέγγιση που προσαρμόζεται στα μέτρα και τις ανάγκες του κάθε μαθητή.

Μαθήματα εξ αποστάσεως

Διαθέτουμε τον κατάλληλο εξοπλισμό και την τεχνογνωσία ώστε τα μαθήματα να πραγματοποιούνται με τον πλεόν αποδοτικό τρόπο.